Kontrola zaposlenih
 
Kontrola vrata
 
Kontrola pristupa
 
   
 
 
   Observer RF
 
 
 

Observer RF je sistem za identifikaciju zaposlenih i kontrolu pristupa dizajniran da odgovara upravljanju velikih kompanija.

Osnova ovog sistema su nezavisni bežični uređaji sa protokolom za bežičnu komunikaciju, što omogućava nadogradnju do 255 ulaznih uređaja u sistemu.

 
 
KORRIDOR 305RF
Samostalni tterminal
 
KORRIDOR 305CP
Samostalni terminal za službe obezbeđenja
 
GATE 307RF
Samostalni terminal za elektronska brava
 
KORRIDOR 305AT
Samostalni terminal sa antenom
 
KORRIDOR 305FR
Samostalni terminal za administraciju fabričkih restorana
           
           
USB
OBSERVER DATA
       
       
OBSERVER IZVEŠTAJI
Program za izračunavanje i evidenciju radnog vremena
 
OBSERVER DORWAY
Programza radnike obezbeđenja
 
OBSERVER ADMINISTRATOR
Program za kontrolz kretanja i komunikaciju sa nosiocima kartica
 

Podaci koji se predstavljaju korisniku su razlićiti, oni su u tabelarnom obliku i pokrivaju sve aspekte kao što su definisanje radnog vremena, identifikacija zaposlenih, kontrola ulaza i izlaza i kontrola pristupa.

 
 
 
Evidencija radnog vremena
Obracun radong vremena
Obracun radnih sati