Kontrola zaposlenih
 
Kontrola vrata
 
Kontrola pristupa
 
   
 
 
  Uređaji
 
 
 
KORIDOR 305SC
KORIDOR 305RF
KONCETRATOR 305RF
KORIDOR 305CP
       
KORIDOR 305AT
KORIDOR 305FR
GATE 307RF
GATE 309RF
 
 
Evidencija radnog vremena
Obracun radong vremena
Obracun radnih sati